Mobil Odyometri Testi

İş verenlerin altlarında çalıştırdıkları personeller için günümüz yasalarına göre her sene sağlık taraması yaptırması zorunludur. Bu, iş sağlığı ve işçi güvenliği açısından oldukça önem teşkil etmektedir.

İş verenlerin altlarında çalıştırdıkları personeller için günümüz yasalarına göre her sene sağlık taraması yaptırması zorunludur. Bu, iş sağlığı ve işçi güvenliği açısından oldukça önem teşkil etmektedir.

İşe başlamadan önce ve işe başladıktan sonra her sene yapılması zorunlu olan personel sağlık taraması için iş verenler mesai saatleri içerisinde, sağlık taramasından geçecek olan personellerine izin vermek ve bu sağlık taramasından geçmesini sağlamak durumundadır.

Bu durumun iş verenlerin, kurum ya da kuruluşların iş gücünde düşüklük yaşaması ve zamandan da kayıp vermesine sebep olmaktadır. Büyük ve yüklü personel çalıştıran firmalarda ise bu durum daha büyük kayıplara sebebiyet verebilmektedir.

İş verenlerin yaşadığı bu kayıp durumlarını minimuma indirmek amacıyla hizmet vermeye başlamış olan Mobil Sağlık taraması hizmetimiz, siz iş verenlerin hem zamandan hem de iş gücünden kayıp yaşamalarının önüne geçiyor, bulunduğunuz yere kadar gelerek tüm personelleriniz için kapsamlı bir sağlık taraması gerçekleştiriyor.

Verdiğimiz mobil sağlık taraması hizmetleri içerisinde;

  • İşitme problemlerinin tespiti için yapılan Odyometri testi,
  • Akciğer ve göğüs problemlerinin teşhisi ve genel hastalıkların tespiti için yapılan Akciğer Grafisi,
  • Kalp, kalp kası ve sinir sistemleri için detaylı bir şekilde yapılan EKG Testi,
  • Görme bozuklukları ve göz hastalıklarının teşhisi için yapılması gereken genel göz sağlığı testleri,
  • Solunum yollarında yaşanan olası problemler için yapılan ve SFT olarak adlandırılan Solunum Fonksiyon testleri,
  • Tetanoz, Grip, Hepatit gibi aşıların yapımı,
  • Sedimantasyon, Kanda Kurşuni Kan sayımı ve kan değerlerinin ölçülmesi gibi işlemler için yapılan çeşitli tahliller yer almaktadır.

Personelleriniz için yapılan bu sağlık taramaları, sağlık hizmeti vermek amacıyla özel olarak dizayn edilip hazırlanmış araçlarımız sayesinde yapılmaktadır.

Yapılan testlerin ve tahlillerin sonuçları uzman doktorlar tarafından incelenmekte, ortaya çıkan sonuçlar ve analizler resmi olarak sizlere iletilmektedir. Dolayısıyla verdiğimiz hizmetin personellerinize izin vererek gönderdiğiniz hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yaptığı hizmetlerden hiçbir eksik yanı yoktur. Tam aksine zamandan kazandırması ve yaşanacak iş gücü düşüşlerinin önüne geçmesi sebebiyle oldukça avantajlı ve hızlı bir sağlık taraması hizmetidir.